Page 37

136. 1945., srpanj 6. Zagreb

Iz zapisnika sa sjednice CK KP Hrvatske, Zagreb, održane 6. srpnja 1945., o političkom stanju, najznačajnijim problemima i zadacima _____________ ZAPISNIK sa sastanka CK KPH održanog dana 6. VII. 1945. godine u Zagrebu Prisutni drugovi: Vlado365, Stevo366, Vicko367, Marko368, Duško369, Rade370, Gašpar371, Savo372 i Mile373. Dnevni red: 1. Politička situacija 2. Najaktualniji problemi i zadaci pred part. organizacijom i 3. Razno. Drug Vlado ističe potrebu energičnog postavljanja riješavanja zadataka koji stoje pred nama. Trebamo se založiti protiv anarhije, koja vlada u našim organizacijama. Nužno je kažnjavati. Potrebno je istaći i ostvariti veći osjećaj odgovornosti pred Partijom. Mi stojim pred vrlo teškim problemima. Pitanje prehrane stanovništva, obnove zemlje i saobraćaja su značajni i teški374 problemi i zadaci, koji stoje pred nama. /…/ Stroge kontrole nemamo. To se vidi iz slijedećih slučajeva: 1. Streljanja zarobljenika se i dalje nastavljaju i pored naših opomena i kažnjavanja, /…/ 4. Stalno se ponavljaju provale u stanove od strane odgovornih drugova. Nužno je učiniti odgovornim Vladu Hrvatske za rad Oblasnog NOO-a. Oblasne NOOe učiniti odgovornim za rad u okružnim i kotarskim NOO-ima i t.d. Armiju treba učiniti odgovornom za rad i stanje u divizijama i t.d. Anarhiji treba stati na put, reda mora da bude. Dešava se da partijski rukovodioci neistinito prikazuju stanje i situaciju u svojoj oblasti odnosno okrugu. Tako smo dobili neistinite izvještaje u pogledu: 1. Tifusa u logorima (izjavljeno da ga nema, a u stvari ga je bilo), 2. Šovinizma i 3. Smjenjivanja starih partizana iz službe uopšte. Vladimir Bakarić. Ivan Krajačić. 367 Vicko Krstulović. 368 Marko Belinić. 369 Duško Brkić. 370 Rade Žigić. 371 Karlo Mrazović. 372 Savo Zlatić. 373 Mile Počuča. 374 Dopisano rukom. 365 366

485

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement