Page 360

izvadkom zem. knj. ureda kotar. nar. suda Jastrebarsko od 20/XI.1945. br. [...]881, to je valjalo [...]882 konfiskaciju izvršenu 1944. god. donijeti odluku kao pod III. ove presude.Smrt fašizmu – Sloboda narodu!

KOTARSKI NARODNI SUD ŽUMBERAK U Krašiću, dne 20. veljače 1946.

Tajnik suda: (Đuro Pavić)

_____________

Pretsjednik vijeća: (Josip Šelebaj)

Kopija, strojopis Privatno vlasništvo J. Mahovlić, Zločin nad obitelji Mahovlić iz Žumberka, Politički zatvorenik, god. XI, br. 107, Zagreb, 2001., str. 45.

337.

1946., veljača 21. Varaždin

Okružna OZN-a Varaždin izvješćuje Okružnu upravu narodnih dobara Varaždin o presudama Vojnog suda Komande varaždinskog područja Antunu Goričancu (1892.) iz Selšćaka (Čakovec) i Jakobu Šimuniću (1897.) iz Donjeg Kraljevca (Čakovec)

_____________ [...] OKRUŽNO ODJELJENJE ZAŠTITE NARODA OZN-a VARAŽDIN Broj: 527 dne 21.II.1946.883 Predmet: Goričanec Antun i dr. podaci o presudama.

OKRUŽNOJ UPRAVI NARODNIH DOBARA VA R A Ž D I N

U vezi Vašeg dopisa broj 2863/45 od 14.II.1946. izvještavamo Vas, da Goričanec Antun, sin Djure i Julijane, rodjen 15.IV.1892 godine u Selnišćaku884, Mursko Središće, Nečitko. Nečitko. 883 Pečat. 884 Ispravno bi bilo: Selšćak. 881 882

808

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement