Page 36

II. POLITIČKO STANJE

U jedinicama Hrvatske Divizije Narodne Odbrane političko stanje danas nije zadovoljavajuće. Imade dobar dio novih boraca koji neznaju ni tko je Vrhovni komandant, premda su nekoliko mjeseci bili u operativnoj jedinici. Pitanje bratstva i jedinstva u većem dijelu naših jedinica nije zadovoljavajuće. Na pr. u V. brigadi komandir čete Suša Ilija nakon streljanja trojice četnika izjašnjava se otvoreno, da će on kad dodje u hrvatsko selo Jasenice popaliti sve kuće. Česta je pojava da borci Srbi samoinicijativno zlostavljaju a po naredbi sa oduševljenjem streljaju krivce hrvatske narodnosti, a isto tako Hrvati krivce srpske narodnosti. Po pitanju Trsta i Istre stari borci su reagirali žučljivo sa mržnjom na Engleze i cjelokupnu reakciju izražavajući spremnost da se tuku, dok su novi čitavu stvar promatrali rezervisano i sa skepticizmom. Uslijed preopterećenosti sa službom priličan broj boraca je nezadovoljan. Nisu rijetke izjave da je Narodna Odbrana robija. /…/ Kao problem u vezi političkog rada i političkog stanja u jedinicama koje su u gradovima, a osobito u Zagrebu, pojavljuje se odnos boraca i nižih rukovodioca prema zatvorenim neprijateljskim elementima i njihovim porodicama. Taj odnos je općenito blag a ponekad i prijateljski. Primjeri da borci čuvaju stražu kod zatvora postaju blagajnici i magazineri pojedinim banditima govore nam dovoljno /Zagrebačka brigada/. Primjer da komandir zatvora potporučnik piše ljubavna pisma, zgodnoj ali ipak ustaškinji takodjer govori dosta. Nije potrebno govoriti da je povod takove rabote težnja za profitom u bilo kojem smislu, ali je potrebno naglasiti da se sa strane političkih radnika u našoj diviziji blag i popustljiv odnos prema banditima i njihovim pomagačima tumači kao pravilo vojničke pristojnosti. Imade pojava da se prelazi u drugu skrajnost. Najvećim dijelom stari borci iz Petrinjskog bataljona I. brigade, sadistički zlostavljaju bandite koje odvode na streljanje. To im je prešlo u strast tako da više nisu u pitanju sami banditi i možebitne politički neugodne posljedice, nego je u pitanju moralna egzistencija dotičnih boraca i rukovodioca. /…/ IV. RUKOVODEĆI KADAR /…/ U I. brigadi rukovodioci negoduju na činjenicu što drugovi iz ustanova narodne vlasti i JNOF-a ne misleći zlo, nazivaju Narodnu Odbranu vojskom dotičnog šefa OZN-e na tom sektoru. Na pr. “Putnikova vojska”, “Vladina vojska”. To imade svojih razloga, jer su ti rukovodioci stvarali P.P.K. čete i bataljone, ali je u današnjoj situaciji nepopularno i štetno. SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU !

_____________

Šef Opunomoćeništva – major: ZvonKomarica364 [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 13.1.1. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 168.-171. 364

484

Zvonko Komarica.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement