Page 357

334. 1946., veljača 18. Varaždin

Okružna uprava narodnih dobara Varaždin izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara Zagreb, da na području Okruga Varaždin “nema niti jedan slučaj konfiskacije imovine Njemačkog Reicha i njegovih državljana”, odnosno da su “izvršene (su) konfiskacije za 50 slučajeva njemačke imovine, ali su isti naši državljani, po podrijetlu Njemci (većinom Austrijanci) koji su se za vrijeme rata deklarirali kao Njemci”871 _____________

OKRUŽNA UPRAVA NARODNIH DOBARA VARAŽ D I N BROJ: T. 18 - 1946.-I-.

Varaždin, dne 18.II.1946.

Predmet: Podaci o imovini Njemačkog Reicha i njemačkih državljana.

ZEMALJSKOJ UPRAVI NARODNIH DOBARA Z A G R E B

Savezno sa raspisom od 31. siječnja 1946. br. T. 67/46.872 izvješćuje se, da na području ove Okružne uprave nema niti jedan slučaj konfiskacije imovine Njemačkog Reicha i njegovih državljana. Na ovom području izvršene su konfiskacije za 50 slučajeva njemačke imovine, ali su isti naši državljani, po podrijetlu Njemci (većinom Austrijanci) koji su se za vrijeme rata deklarirali kao Njemci. Popis tih Njemaca (naših državljana) šalje se Naslovu u 2 primjerka izvješćem od danas. SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU! UPRAVNIK: Magdić [v.r.] ...873 [v.r.] _____________ Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0652, T. 18/46.

Usp. dok. br. 290. i 346. Usp. dok. br. 331. 873 Potpis nečitak. 871 872

805

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement