Page 356

333. 1946., veljača 13. Valpovo

Otpusnica iz Radnog logora Valpovo za Višnju Kifer (1918.) iz Zagreba868 [...] KOMANDA RADNOG LOGORA VALPOVO Broj: 714 dne: 13.II.1946. 869

_____________

O t p u s n i c a Za Kifer Višnju rodj. Jakopec rodjena 1918 iz Zagreba, koja se otpušta iz radnog logora Valpovo, na temelju riješenja Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjel za izvršenje kazne Zagreb, pod br. 3516 od 31.1.1946 a po nalogu Odjela unutrašnjih poslova pri Okružnom N.O.-u Osijek, pod br. 2073 /46 od 6. 2. 1946. Ova otpusnica važi ujedno kao propusnica za putovanje željeznicom od Valpova do Zagreba. Po dolasku kući imade se imenovana javiti kod svog nadležnog N.O.-a. Mole se sve vojne i civilne vlasti da imenovanoj na putu kući ne čine nikakove smetnje.

Za Tita - Za republiku ! Upravnik kapetan: M.P.870 /Josip Globočnik/ uz. Pospišil [v.r.] _____________

Izvornik, strojopis Privatno vlasništvo V. Geiger, Nestanak Folksdojčera, Zagreb, 1997., str. 92. – V. Geiger, Radni logor Valpovo 1945.-1946. Dokumenti, Osijek, 1999., str. 101.

868 Zagrepčanka Višnja Kifer rođ. Jakopec, iako Hrvatica, internirana je u Radni logor Valpovo, koji je bio logor za folksdojčere, jer je bila udana za Nijemca iz Donjeg Miholjca. Usp. V. Geiger, Nestanak Folksdojčera, Zagreb, 1997., str. 89.-92.; V. Geiger, Radni logor Valpovo 1945.-1946. Dokumenti, Osijek, 1999., str. 381.-382. 869 Grb FNR Jugoslavije. 870 Okrugli pečat: Komanda Radnog logora Valpovo (u sredini grb FNR Jugoslavije).

804

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement