Page 347

Događaj treba navesti uvjerljivo. Događa se da mnogi vjeroučitelji za vrijeme predavanja vjeronauka djeci govore i stvari koje ne spadaju na sat vjeronauka, a pogotovo ako se čitavi sat vjeronauka pretvori u ogovaranje naše narodne vlasti i sl. U ovim slučajevima treba navesti i primjere što koji vjeroučitelj priča djeci, a ne odnosi se na vjeronauk već na agitaciju protiv narodnog pokreta. Predmet smatrajte važnim, kako bi se toj pojavi stalo na put i kako bi se najkarakterističniji primjeri u svrhu obavještenja javnosti preko štampe iznesli. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

U Zagrebu, 11. siječnja 1946.

Napomena: Ovu okružnicu ne treba slati u prosvjetne odjele M.P.852 _____________

Načelnik: Odjela osnovne nastave: /Ivo Tošić/ Ivo Tošić [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0651, Pov. 26/46. – Državni arhiv u Sisku, Sabirni arhivski centar Petrinja, 0020, Povjerljivi spisi, kut. 12, 2/46.

1946., siječanj 18. Varaždin

329.

OZN-a Varaždin dostavlja Okružnom NO-u Varaždin podatke o Josipu Nebesniju (1920.), namješteniku GLAVNOPROD-a u Varaždinu, koji je “neprijateljski raspoložen prema našoj državi”, te predlažu da ga se “odpusti iz službe, a ako treba i privede kazni” _____________ […]853 OKRUŽNO ODJELJENJE ZAŠTITE NARODA OZN-a VARAŽDIN Broj 199 dne. 18.I.1946.854

Va r a ž d i n

Okružnom narodnom odboru /tajniku/

Dostavljamo Vam prepis izvještaja o namješteniku Nebesni Josipu, koji je namješten u GLAVNOPROD-u u Varaždinu. Okrugli pečat: Ministarstvo prosvjete Federalna država Hrvatska (u sredini zvijezda petokraka). Grb FNR Jugoslavije. 854 Pečat. 852 853

795

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement