Page 343

Kopija, strojopis Privatno vlasništvo Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 306.-307.

327. 1946., siječanj 5. Varaždin

Upravni odjel, Odsjek za narodni red i sigurnost Okružnog NO-a Varaždin, dostavlja Odjelu narodne sigurnosti Ministarstva unutarnjih poslova NR Hrvatske Zagreb, izvješće o općem stanju u Okrugu Varaždin u prosincu 1945. _____________ OKRUŽNI NARODNI ODBOR VARAŽDIN Upravni odjel-odsjek za javni red i sigurnost Broj: Pov. 17/46

U Varaždinu, dne 5. siječnja 1946.

Predmet: Mjesečni izvještaj odsjeka za javni red i sigurnost za mjesec prosinac 1945.

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA Odjel narodne sigurnosti Zagreb OPĆA SITUACIJA U OKRUGU VARAŽDIN

U posljednji mjesec dana politička situacija na našem okrugu nije se promjenila i nema nešto značajnijeg. Sada se zapaža stanovito mrtvilo, ljudi su se pasivizirali od politike, a što je vjerojatno razlog, da je konačno rješen problem oblika državnog uređenja koji je jednako privlačio našem Narodno oslobodilačkom pokretu sklone ljude, kao i razne njemu neprijateljski naklonjene elemente koji su očekivali potporu sa strane Engleza kako bi se dočepali vlasti, pa su i tom cilj razvijali svoju propagandu šireći razne lažne i alarmantne vijesti sa ciljem zastrašivanja ljudi kako bi se iste otklonilo od samog glasanja ili pak ponukalo na glasanje u praznu kutiju. No nakon provedenih izbora prestala je takva propaganda reakcionera sa svojim načinom rada. Isto tako se zapaža kod inače i simpatizera našem pokretu stanovita ravnodušnost pa se tako često od ovakovih ljudi čuje “što ću dolaziti na frontovske sastanke kad sad i onako znademo što će biti”. Sada što je važno napomenuti zapaža se dosta veliko negodovanje ljudi zbog prisilnog odkupa viškova žitarica, a koje se naročito primjećuje u kotarevima Prelog,

791

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement