Page 338

323. 1945., prosinac 21. Zagreb

Školski odbor Narodnog saveza omladine II. klasične gimnazije u Zagrebu izvješćuje nadležne da su učenici Željko Dupelj (1929.) i Radovan Grgec (1929.) “svojim protudržavnim istupom narušili ugled ove gimnazije, te se ogriješili o državnu vlast”, te ih mole “da se prema istima povede kazneni postupak po disciplinskim pravilima”842 _____________ Zapisnik Niže potpisani svojim potpisima svjedočimo, da su učenici II. klasične gimnazije Dupelj Željko učenik V.a. razreda i Grgec Radovan učenik VI.b. razreda, svojim protudržavnim istupom narušili ugled ove gimnazije, te se ogriješili o državnu vlast. Dupelj Željko, ustaški jurišnik, povlačio se u Sloveniju, prošle školske godine izbačen iz I. klasične gimnazije u Zagrebu, organizirao je oko 10 – 15 učenika naše škole, koji su pod njegovim vodstvom istupali na Konferenciji NSO-a I. klasične gimnazije, te fućkanjem i vikanjem nastojali skrenuti konferenciju sa linije, kojoj je bila namjenjena. U danima pripreme za I. konferenciju NSO-a II. klasične gimnazije, isti se je učenik interesirao, može li na konferenciji iznjeti sve što hoće? Pod time je mislio, kako je tokom diskusije sam izjavio moželi predložiti na Konferenciji osnivanje stranke, koja bi bila između Narodnog Fronta i reakcije, a koja bi išla za ostvarenjem neke “Nezavisne države Hrvatske”, a oštro zastupa ustaški pokret. Protiv današnjeg je poretka, niječe demokraciju (otac mu je suđen zbog ustaškog djelovanja na 2 godine logora, a ujak mu je poznati sveuč. Prof. Kerubin Šegvić strijeljan zbog poznate teorije o našem podrijetlu u vezi sa Gotima i fašističkog djelovanja, a čitava je obitelj zbog ustaškog djelovanja lišena prava glasa).843 Dana 21. XII. o.g. napao je sa svojom grupom drugove omladince Vrenko Josipa i Zore Nikolu, učenike dopunskog II.-III. razreda ove škole, kada su se vraćali kući. Grgec Radovan, sin Petra Grgeca nekadanjeg direktora I. gimnazije muške, organizirao je na Konferenciji naše škole, uz suradnju Stjepana Radića učenika VII.a. razreda (koji se pred neki dan sam ispisao iz škole), VII.a. i VI.b. razred, te istupajući provocira narodnu vlast, izjavljujući, da je ona zabranila vjeronauk. Postavlja pitanje: “Jeli tako dečki?”, dobivajući pozitivan odgovor, završava: “Ja sam svoje rekao, a ovo je glas naroda!” (Pokazavši rukom na učenike koji su odobravali.) Po njegovom Usp. dok. br. 344. Usp. I. Goldstein, A. Szabo, Povijest zagrebačke Klasične gimnazije (1607-2007), Zagreb, 2007., str. 245. 842 843

786

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement