Page 337

322.

1945., prosinac 17. Zagreb

Odjel za izvršenje kazni Ministarstva unutarnjih poslova Narodne vlade Hrvatske, Zagreb odbija molbu Rose Beissmann (1913.) iz Zagreba, za puštanje iz logora Krndija839 _____________ NARODNA VLADA HRVATSKE MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Odjel za izvršenje kazni Broj 14533 /45. g. Zagreb, dne 17. XII 1945 g. Predmet: BAJSMAN ROZA otpust iz logora. –

R J E Š E NJ E

U rješenju molbe BAJSMAN ROZE iz Zagreba _________ kojom moli, da se pusti iz logora na slobodu ___________________________________ __________­­­­ _________ Ministarstvo unutrašnjih poslova, nakon provjere molbenih navoda, odlučuje: ODBIJA SE MOLBA KAO NEOSNOVANA.Razlozi: Provedenim izvidima utvrdjeno je, da _____ imenovana za vrijeme neprijateljske okupacije bila član VOLKSGRUPPE . Upisom u VOLKSGRUPPU imenovana se deklarirala kao Nijemica. Imajući u vidu istaknuto utvrdjenje, te obzirom na njeno porijeklo, odnosno narodnost, bilo je osnovano rješiti kao u dispozitivu.O tome obavijest: 1. BAJSMAN ROZA iz ZAGREBA sada logor KRNDIJA 2. GRADSKI NARODNI ODBOR ZAGREB SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU ! M.P.840 _____________

Načelnik: …841 [v.r.]

Izvornik, strojopis Privatno vlasništvo V. Geiger, Logor Krndija 1945.-1946., Zagreb - Slavonski Brod, 2008., str. 178.-179. Usp. dok. br. 305. Okrugli pečat: Narodna Vlada Hrvatske Ministarstvo unutrašnjih poslova (u sredini zvijezda petokraka). 841 Potpis nečitak. 839 840

785

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...