Page 336

U vezi s tim pretsjednici okružnih sudova dužni su da odmah po primitku ove okružnice podnesu tačan izvještaj ovom Ministarstvu u slijedećim: 1/ koliki je broj optuženih u istražnom zatvoru koji su presudjeni, a presuda nije pravosnažna uz prilog spiska presudjenih (ime, kazna, poslovni broj); 2/ koliki je broj i jednaki prilog spisa pravosnažno presudjenih koji još nisu upućeni u logor na izdržavanje kazne. (Ove treba odmah uputiti u logor na izdržavanje kazne); 3/ koliki je broj i spisak onih za koje je javni tužilac podnio već optužnicu uz naznaku kada je optužnica primljena i za kada je odredjena rasprava; 4/ broj i spisak zatvorenika koji se još nalaze kod javnog tužioca u istrazi i za koje sud još nije dobio optužnice; 5/ kratak izvještaj o tome kako je pretsjednik suda postavio cijelu ovu stvar, šta je učinjeno na konferenciji sa javnim tužioštvom sazvanoj u tu svrhu, mišljenje pretsjednika na koji način će stvar riješiti i koliko vremena će potrebno biti da se svi predmeti zatvora riješe Osim toga slat će se ovom Ministarstvu, svakih 10 dana, t. j. 1, 10, i 20, izvještaji uz spisak svih predmeta koji su riješeni, kao i onih koji su u medjuvremenu stigli. Da bi se ovaj zadatak izvršio što brže i pravilnije potrebno je upozoriti prisjednike da na rasprave dolaze tačno i u odredjeno vrijeme, a u kolik to ne bi bilo treba izvijestiti ovo Ministarstvo. Jasno je da kod ovakoga važnoga pitanja ne može se gledati na uredovno vrijeme, o čemu će pretsjednik obavijestiti sve službenike. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! POMOĆNIK MINISTRA: ...836 [v.r.] Pretsjedništvo Okružnog narodnog suda Broj su. 702-1/1945. Pretsjedništvu kotarskog narodnog suda u/ Novom Marofu. Prednje se dostavlja radi znanja i daljnjeg postupanja. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Pretsjednik: M.P.837 ...838 [v.r.] _____________ Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0243, Su 2/46.

Potpis nečitak. Okrugli pečat: Pretsjedništvo Okružnog narod. suda Varaždin (u sredini grb FNR Jugoslavije). 838 Potpis nečitak. 836 837

784

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement