Page 324

SVIM KOTARSKIM-GRADSKIM NO-ima, Upravni odjel KOMANDI OKRUŽNE NARODNE MILICIJE VARAŽDIN Ministarstvo Unutarnjih poslova Odjel narodne sigurnosti svojim brojem Pov. 595/45 od 20.XI.1945. izvještava nas da je od Odelenja zaštite naroda OZN-a za Hrvatsku primilo obavjest da pojedini milicioneri vršeći svoju dužnost na terenu prave često nepotrebne neprilike civilnom pučanstvu, a naročito organima Odelenja zaštite naroda, što dovodi do toga, da se kod civilnog stanovništva pravi neraspoloženje, a organima odelenja zaštite naroda koči rad. To se nebi onda moglo nazvati takav rad milicionera revnim vršenjem službe već naprotiv samovoljna zloupotreba položaja. Da se to nebi događalo potrebno je upoznati milicionere koji vrše službu na terenu i kojima je dužnost vođenja kontrole nad kretanjem ljudi i koji treba da svako nepoznato lice legitimiraju da utvrde ispravnost istog, da svakoj osobi kojoj prilaze i pitaju za njihove isprave prilaze na najpristojniji način, kako bi dali dojam odgojenosti jedne prave Narodne vojske. Isto tako je potrebno upoznati milicionere sa time, da se obzirom na naziv službe organa odelenja zaštite naroda, oni često izlaze na teren, pa prema prilikama i potrebi izlaze ili u uniformi ili u civilu - i milicioner svaki treba da znade - bili organi OZNa u civilu ili u uniformi - bez obzira dali isti imadu čin ili ne kada se takovi izkažu sa ispravom Odelenja zaštite naroda, da istima ne prave nikakove smetnje, bez obzira na vrijeme i mjesto već ih treba propustiti da mogu obavljati svoj posao. Time ne znači da je isključena kontrola milicije već će također uz to biti omogućeno obavljanje povjerenog posla organima OZN-e. Da se ne bi događale nepravilnosti sa strane Nar. Milicije na terenu potrebno je skrenuti pažnju neposrednim rukovodiocima milicije da kada određuju milicionera na neko izvršenje zadatka da uvijek paze na to da odrede po jednog iskusnijeg milicionera koji je bolje upoznat sa propisima i koji znade da saobraćuje sa ljudima, kako se nebi činile griješke - što bi i u tome doprinjelo da bi se na konkretnim stanicama milicioneri manje iskusni u vršenju službe - učili od istog. Da bi se što tačnije i pravilnije ispunjavali zadaci dati pojedinim milicionerima, potrebno je da sami rukovodioci milicije koji neposredno izdaju naređenja i daju zadatke, kontroliraju njihovo izvršenje - te ujedno daju i sama uputstva kako treba iste izvršavati. Prednje Vam se dostavlja na znanje time, da u buduće prema napred iznesenom upućujete narodne milicionere o samo vršenje službe i da iste kontrolirate i upućujete kako treba vršiti postavljene zadatke. PROČELNIK: ...828 [v.r.] /.../

Smrt fašizmu - Sloboda narodu! M.P.827

PREDSJEDNIK: ...829 [v.r.]

_____________

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0028, Pov. 119/45. Okrugli pečat: Okružni Narodni odbor Upravni odjel Varaždin (u sredini grb FNR Jugoslavije). Potpis nečitak. 829 Potpis nečitak. 827 828

772

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...