Page 323

f) Kotarski narodni sud Novi Marof nije takodjer primio pravodobno izvadke iz vojnih presuda. g) Kotarski narodni sud u Krapini nije dobio imovinske podatke o mjesnih narodnih odbora. h) Kotarski narodni sud Prelog vodi jedino postupke po čl. 28. po kojima još nisu donesene presude. i) Kotarski narodni sud Zlatar nisu izvršene konfiskacije, iz razloga jer nisu stigle presude vojnih sudova.

Ova Okružna uprava pored gore navedenih zapreka u postupku za konfiskacije saopćuje naslovu, da je jedan od najvažnijih razloga zašto se konfiskacije nisu dovršile taj, što ova uprava nije imala potrebni personal kojeg bi mogla izaslati na 11 mjesta kao člana, pošto imade samo jednog pravnika. Ostali pak referenti kojih ima samo trojica nisu mogli biti poslani u tom poslu, pošto svaki vodi svoj odsjek i koji su tim svojim poslom daleko opterećeni. Osim toga poteškoća je kod samog putovanja, pošto nismo imali prevoznih sredstava, te je trebalo više puta prevaliti 15 do 20 km pješke, pošto su privatna prevozna sredstva daleko preskupa. Iz tog razloga potreban je i auto ovoj upravi. SF. - S.N.! UPRAVNIK: ...826 [v.r.] _____________ Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0652, T. 64/45.

317. 1945., prosinac 2. Varaždin

Upravni odjel Okružnog NO-a Varaždin izvješćuje sve upravne odjele kotarskih i gradskih NO-a i Komandu Narodne milicije Okruga Varaždin, o nepravilnim postupcima Narodne milicije, te naglašava potrebu ispravljanja nepravilnosti u rada Narodne milicije _____________

OKRUŽNI NARODNI ODBOR VARAŽDIN Upravni odjel Broj: Pov. 185/1945.

U Varaždinu, dne 2.XII.1945.

Predmet: Nepravilan postupak organa Narodne milicije.

826

Potpis nečitak.

771

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement