Page 320

315. 1945., studeni 22. Varaždin

Otpusnica iz zatvora OZN-e u Varaždinu za Rudolfa Kutnjaka (1899.) iz Varaždina _____________

(Grb) Okružno odjeljenje zaštite naroda OZN-a Varaždin Kz Broj 2483/45 dne 22.XI. 1945 Otpusnica Za Kutnjak Rudolfa rodjen 1899 g. u Martincima kotar Zlatar, koji se pušta iz zatvora Okružne OZN-e Varaždin dne 22. studenoga 1945 g. na temelju toč. 1. čl. 1. Ukaza o općoj amnestiji i pomilovanju Predsjedništva AVNOJ-a od 3. kolovoza 1945 godine. Smrt fašizmu – Sloboda Narodu ! (M.P.) Za odjeljenje: Hršak v.r. Da je ovaj prijepis vjeran svom originalu tvrdi: U Varaždinu, 21. prosinca 1945. M.P.824 Tajnik kazališta ...825 [v.r.] _____________ Ovjereni prijepis, rukopis HDA, Zagreb, 20.1.1., kut. 114.

824 825

768

Okrugli pečat: Narodno kazalište “August Cesarec” Varaždin (u sredini grb DF Jugoslavije). Potpis nečitak.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement