Page 318

314. 1945., studeni 19. Zagreb

Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Upravu narodnih dobara za Okrug Varaždin, da je dr. Bazil Baricki (1913.) iz Varaždina, zbog “djela rat.[nih] zloč.[inaca] i nar.[odnih] nepr.[ijatelja]” osuđen 11. kolovoza 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine _____________

[...]820 VOJNI SUD Komande zagrebačkog vojnog područja dana 19.XI. 1945 god. UPRAVI NARODNIH DOBARA ZA OKRUG VARAŽ D I N Presudom ovog suda broj 1509/45. od 11.VIII.1945 godine presudjen je BARICKI DR BAZIL, sin Jana i Katarine r. Dvulat, rodjen 13.VIII 1913g. u Pikulice kraj Pšemisla, stan gradska bolnica u Varaždinu, liječnik, neoženjen, grkokatolik, Ukrajinac. zbog djela rat. zloč. i nar. nepr. na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak svih političkih i gradjanskih prava i na konfiskaciju njegove imovine po čl. 6. Zakona o konfiskaciji. 821 Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak. ./. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.822

Kazna je izvršena dana 10.XI.1945 god. _____________

Pretsjednik, kapetan: ...823 [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0652, 1/111.

Grb DF Jugoslavije. Kotarski Narodni sud u Varaždinu u postupku konfiskacije imovine dr. B. Barickog je ustanovio da ne posjeduje nepokretnu ili pokretnu imovinu, te je 5. siječnja 1946. o tome i izvijestio nadležne. Usp. Državni arhiv u Varaždinu, 0652, 1/111. 822 Okrugli pečat: Komanda zagrebačkog vojnog područja Vojni sud (u sredini grb DF Jugoslavije). 823 Potpis nečitak. 820 821

766

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement