Page 315

Kopija, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037.

311.

1945., studeni 16. Zagreb

Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Okružnu upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je prof. Mato Sokolić (1917.) iz Zagreba, zbog “djela rat.[nih] zločin.[aca] i nar.[odnih] neprijatelja” osuđen 20. kolovoza 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak svih političkih i pojedinih građanskih prava bez konfiskacije imovine, te da je kazna izvršena 10. studenoga 1945. _____________ [...]809 VOJNI SUD Komande zagrebačkog vojnog područja dana 16.XI.1945 god.

Upravi Narodnih dobara za okrug ZAGREB Presudom ovog suda broj 1234/45. od 20.VIII.1945 god. presudjen je SOKOLIĆ MATO, sin Milana i Ivke r. Orešković, rodjen 2.III.1917. u Varešu, kotar Visoko, sa stalnim prebivalištem u Zagrebu, profesor, rkt., Hrvat, za vrijeme NDH služio domobranstvo 3 mj. u Njemačkoj, u Štokerau. Zbog djela rat. zloč. i nar. neprijatelja na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak svih političkih i pojedinih gradjanskih prava, bez konfiskacije. Ova presuda je izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak ./. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! Presuda je izvršena dana 10. XI.1945.

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037.

M.P.810

_____________

Predsjednik, kapetan: ...811 [v.r.]

Grb DF Jugoslavije. Okrugli pečat: Komanda zagrebačkog vojnog područja Vojni sud (u sredini grb DF Jugoslavije). 811 Potpis nečitak. 809 810

763

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement