Page 314

zbog djela rat. zloč. i nar. nepr. na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak svih političkih i gradjanskih prava, te na konfiskaciju imovine uz ogr. čl. 6. Zakona o konfiskaciji. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak. navodno bez imetka Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.807

_____________

Pretsjednik, kapetan: ...808 [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

1945., studeni 16. Zagreb

310.

Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Gradsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Aleksandar Mirt (1914.) iz Zagreba, zbog “djela narodnih neprijatelja” osuđen 5. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine, te da je kazna izvršena 17. lipnja 1945. _____________

VOJNI SUD KOMANDE ZAGREBAČKOG VOJNOG PODRUČJA dana 16. studenoga 1945. Sud. br. 295/45-II. UPRAVI NARODNIH DOBARA ZA GRAD

ZAGREB

Presudom ovog suda broj II-295/45. od 5.VI.1945. presudjen je MIRT ALEKSANDAR, sin Ivana i Ivane, rodj. 20.I.1914. u Mlada Boleslava /Čehoslovačka/, rkt., Slovenac, oženjen, otac jednog djeteta, svršio 4. razr. Trgov. Akademije, činovnik, stan. Zagreb, Golubovačka 16. zbog djela narodnih neprijatelja na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak polit. i gradj. prava i konfiskaciju njegove imovine uz ograničenje čl. 6. Zakona o konfiskaciji. Ova presuda je izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak ./. SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU! P.S. Kazna je izvršena Pretsjednik, kapetan: 17. VI.1945. Mjesto pečata potpis nečitljiv _____________ 807 808

762

Okrugli pečat: Komanda zagrebačkog vojnog područja Vojni sud (u sredini grb DF Jugoslavije). Potpis nečitak.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement