Page 309

U smislu naloga Naslova od 12. X. 1945. godine br. 2816/45. podnosi se izvještaj o Volksdeutscherima na području grada Zagreba. Istovremeno se prilaže opsežan elaborat izradjen prema podatcima kojima raspolaže OZNA za Hrvatsku o Volksdeutscherima u N.D.H. Smrt Fašizmu - Sloboda Narodu!

ZEMALJSKA KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE ZLOČINA OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA Primljeno: 23. Nov. 1945 Broj: 4589 Odjeljenje: Prilozi _______________________

SEKRETAR: ...801 [v.r.]

I Z V J E Š TA J O VOLKSDEUTSCHERIMA U GRADU ZAGREBU za N. D. Hrvatske

Izvještaj o Volksdeutscherima u gradu Zagrebu. Nema podataka iz kojih bi bilo vidljivo koliko je Volksdeutschera prije rata živjelo na području grada Zagreba. Prema podatcima s kojima raspolaže demografski otsjek statističkog ureda u Zagrebu, prema popisu pučanstva iz godine 1931, u Zagrebu je živjelo nešto više od 1.500 osoba, kojima je materinjski jezik bio njemački, a državljanstvo jugoslavensko. Medjutim ne može se uzeti, da bi ova cifra, odpadala samo na Volksdeutschere, jer su u njoj sadržani i Židovi. Prema obavjestima koje su prikupljene preslušavanjem upučenih osoba u gradu Zagrebu, uzima se, da je ovdje bilo ovdje upisano u Kulturbund nešto oko 500 osoba. To su večinom djeca domaćih Njemaca, koji su nakon završenog školovanja dobila zaposlenje po raznim poduzećima s njemačkim kapitalom. Takova su primjerice: Siemens”, električno d.d, A.E.G. - hrvatsko društvo za elektriku d.d., Bayer-Pharma, K.D., Anilokemika d.d., Sjedinjene tvornice stakla d.d., Meindl Julio d.d., Krupp - izvozno d.S.o.j. i.t.d. Po ovim se poduzećima vodila medju namještenicima nacionalsocijalistička propaganda, no sve se je to držalo u tajnosti. Nešto jače gibanje u Kulturbundu primječeno je tek godine 1940., kad je isti bio osvježen upisom studenata Njemaca. Tek uletom njemačke vojske Zagreb, Kulturbund je javno nastupio, noseći po ulicama zastave sa kukastim križem. U početnim danima okupacije, ohrabreni prvobitni njemačkim ratnim uspjesima, upisuju se u Volksgrupp-u i djeca naših bivših studenata koji su, pošavši na studije u Njemačku ili Austriju, gore se i oženili. Nalazimo u toj grupi i djecu onih Njemaca, koji sa kao stručnjaci bili pozvani ovamo da suradjuju u našoj industriji. Ustaškim progonom našli su se ponukani i mnogi Slovenci, koji su po svojim predjima imali njemačke krvi, da potraže svoju zaštitu upisom u njemačku narodnu skupinu. Uza sve to u Volksgruppi nije bilo učlanjeno u gradu Zagrebu više od 2.500 osoba. Nagovaranjem i prijetnjama, pokušavalo se ovaj broj povisiti, no ipak je u gradu Zagrebu ostao još veliki broj familija sa njemačkim prezimenima, koje se nisu htjele učlaniti u Kulturbund. 801

Potpis nečitak.

757

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement