Page 305

O ovom se obavješćuju: 1. Dostal Eduard u Zagrebu, Buconjićeva 26. 2. Gradska uprava narodnih dobara u Zagrebu, Gjorgjićeva ulica 23. sa 3 primjerka obavjesti. 3. Gjuratić Antun, kao privremeni upravitelj u Zagrebu, Preradovićeva 26 uz priklop uputa za sastav popisa imovine. 4. Javni tužilac Zagreb sa 2 primjerka obavjesti. 5. Kotarski narodni sud za grad Zagreb. 6. “Isis” d.d. za industriju i promet droga i kemikalija u Zagrebu, Hatzova ul. 14. 7. Hrvatska sveopća kreditna banka u Zagrebu. SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU!

M.P.793 _____________

Po ovlaštenju pročelnika Načelnik: ...794 [v.r.]

Izvornik, strojopis Privatno vlasništvo

305. 1945., studeni 14. Zagreb

Odluka Gradske komisije za konfiskaciju pri Gradskom NO-u Zagreb, o konfiskaciji imovine Njemice Rose Beissmann (1913.)795 _____________

GRADSKA KOMISIJA ZA KONFISKACIJU KOD GRADSKOG NARODNOG ODBORA U ZAGREBU

Broj: 45.842 - K - 1945. Zagreb, dne 14. XI. 1945. Predmet: Baissman Roza- konfiskacija imovine. O D L U K A Gradska komisija za konfiskaciju u Zagrebu, ustanovljena po čl. 30. Zakona o konfiskaciji (Službeni list od 12. VI. 1945.)

Okrugli pečat (otisak nečitak). Potpis nečitak. 795 Usp. dok. br. 322. 793 794

753

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement