Page 301

302. 1945., studeni 13. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Okružnu upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ante Buć (1890.) iz Dubrovnika/Zagreba, zbog “djela ratnih zločinaca” osuđen 26. kolovoza 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine, te da je kazna izvršena 10. studenoga 1945. _____________

[...]789 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA Br. 2126/45 Zagreb 13. studeni 1945. UPRAVI NARODNIH DOBARA ZA OKRUG ZAGREB Presudom ovog suda broj 2126/45. od 26.VIII.1945. presudjen je BUĆ ANTE, sin pok. Mihe i pok. Mare, rodj. 28.II.1890. u Orašcu, opć. Orašac, kotar Duborvnik, gdje je i nastanjen, Hercegovačka 8, a u Zagrebu nastanjen Pod Zidom 5, bivši veliki župan u Dubrovniku, oženjen, otac dvoje djece rkt., Hrvat, zbog djela ratnih zločinaca na kaznu smrti streljanjem trajan gubitak polit. i gradj. prava i konfiskaciju njegove imovine uz ograničenje čl. 6. Zakona o konfisk. Ova presuda je izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje peti dio zemljišta u Orašcu i kuću u Dubrovniku (navodno ženin miraz, a na njegovo ime) Kazna je izvršena dne 10. XI.1945. SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU! M.P.790 Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037.

_____________

Predsjednik, kapetan: ...791 [v.r.]

Grb DF Jugoslavije. Okrugli pečat: Komanda zagrebačkog vojnog područja Vojni sud (u sredini grb DF Jugoslavije). 791 Potpis nečitak. 789 790

749

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement