Page 300

Zavod je posjedovao dobro uredjenu ekonomiju od oko 50 jut. zemljišta s potrebnim gospodarskim zgradama. Zatim je imao uredjene radionice i to stolarsku, krojačku, mehaničarsku, bravarsku, postolarsku te vrtlariju. Za vrijeme okupacije zapadno krilo zgrade, jedan mali dio pročelja dobili su direktni pogodak bombe i potpuno su uništeni. Krov je srušen i unutrašnjost tako da samo strše raspuknuti zidovi. Srušeni dio zgrade morao bi se ponovno graditi dok bi se istočno krilo zgrade moglo upotrebiti nakon temeljnog popravka. Zbog toga zavod ne dolazi u obzir, da bi se za sada mogao upotrebiti. Ministarstvo prosvete interesiralo se za ove zavode, te je mišljenja da li uprava i odgoj odnosno popravak lica u njima smještenih prelaze u njihovu nadležnost. Naše je pak mišljenje da bi tu dužnost mnogo uspješnije moglo da provede Ministarstvo socijalne politike, jer ono imade za to specijalizirani kadar, a opet za ovakva lica t.j. djecu i mladje maloljetnike nije samo bitno da se uzgojno djeluje na vrijeme dok se nalaze u zavodima, već je još nužnije da ih se, dok iz zavoda bivaju otpušteni, odmah smjeste, prema njihovoj spremi i izučenom zanatu i na taj način omogući da postanu korisni članovi državne zajednice. Ovu dužnost t.j. potpunu brigu oko istih i u vrijeme dok se nalaze u zavodu i kasnije dok budu otpušteni, može najuspješnije da prema svojoj nadležnosti, povede resor socijalne politike. Kako je gore izloženo kazneni zavodi imadu svoj imetak, te razne radionice. Da bi se isto što uspješnije iskoristilo stali smo na principu trgovačkog poslovanja, jer ćemo na taj način utrškom proizvoda kako iz poljoprivrednog imanja, tako i onog obrtnih grana, dobiti stanoviti prihod i na taj način olakšati državni budžet. Da pak uzmognemo pokrenuti rad svih radiona i nabaviti potrebiti inventar za poljoprivredna imanja, a pošto nismo mogli od Zemaljskog Ministarstva financija dobiti izvanredan kredit, to smo zatražili od Zemaljske narodne banke zajam u iznosu od 3,000.000 dinara plativ u godinu dana. Na taj ćemo način pokrenuti rad u kaznenim zavodima i zaposliti priličan broj osudjenika. Od ostalih osudjenika, sposobnih za rad namjerava se formirati radne ekipe i prema potrebi upućivati ih na potrebne radove. Jer nam je osnovni princip “da se osudjenici svojim radom moraju sami uzdržavati”. Za godinu 1946 predvidjeno da će prihod od kaznenih zavoda moći položiti 36 % visine budžeta za iste zavode. Više uravnoteženje budžeta po ovoj partiji nije nam moguće postići, jer su veliki izdaci predvidjeni za popravak i osposobljavanje samih zgrada i postrojenja, pošto je za vrijeme okupacije nanesena od okupatora i njihovih pomagača velika šteta. /…/ Sa danom 25 listopada preuzelo je ovo Ministarstvo od vojnih sudova sve kažnjenike, koji su izdržavali kaznu u vojnim logorima, a danom 31 istog mjeseca od Ministarstva pravosudja sve zatvore okružnih i sreskih narodnih sudova. Do danas još nijesu stigli izvještaji o preuzimanju, pak se ne raspolaže iscrpnim podacima. /…/ _____________ Prijepis, strojopis HDA, Zagreb, 1220. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 285.-292. – V. Geiger (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. Slavonija, Srijem i Baranja, Slavonski Brod, 2006., str. 487.-490.

748

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement