Page 290

Ovoj Komisiji nije poznato po kojem je sudu Gjuro Loborec sudjen a niti radi kojih čina, ali ova komisija predpostavlja da suda nijesu bile poznate okolnosti a naročito činjenica da je tiskara Gjure Loborec nabavljena novcem N.D.H. Ova komisija naime drži da bi u tom slučaju svakako izrekao konfiskaciju te tiskare nabavljene iz državnih sredstava, dakle narodnim novcem a osim toga je ona služila za neprijateljske propagandne svrhe, dakle je bila sredstvo, kojim je Gjuro Loborec vršio kažnjiva djela protiv N.O.V. Za sada ova komisija ne raspolaže ni jednim primjerkom novina koje su se štampale u tiskari Gjure Loborca, ali je to ovdje u Koprivnici notorna stvar. Gjuro Loborec nalazi se sada na izdržavanju kazne prisilnog rada. S.F.-S.N. Tajnik: u z. Pročelnik: Olga Štok v.r. Točnost prepisa ovjerava M.P.770 Tajnik: ...771 [v.r.] _____________ Izvornik, strojopis Državni arhiv u Bjelovaru, 0029. Z. Despot, Vrijeme zločina. Novi prilozi za povijest koprivničke Podravine, Zagreb - Slavonski Brod, 2007., str. 344.

296. 1945., studeni 3. Petrinja

Iz izvješća Javnog tužitelja Banije o radu Vojnog odjela, o stanju u zarobljeničko-kažnjeničkom logoru u Glini _____________

JAVNI TUŽIOC BANIJE U Petrinji, dne 3. XI. 1945. Broj: Pov. 70/45 JAVNOM TUŽIOCU HRVATSKE772 u /.../ Vojno odelenje:

ZAGREBU

Još uvjek nisu rješene sve molbe za pomilovanja za lica koja su po Vojnom sudu osuđena na smrt. Rješeno je do sada svega 12 molbi koje su odbijene. 770 Okružna komisija za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar (u sredini zvijezda petokraka). 771 Nečitko. 772 Jakov Blažević.

738

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement