Page 289

1945., listopad 30. Koprivnica

295.

Gradska komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača u Koprivnici, izvješćuje Okružnu komisiju za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar, o vlasniku tiskare i knjižare u Koprivnici Đuri Loborcu769 (1904.), koji se nalazi na izdržavanju kazne prisilnog rada u trajanju od deset godina, te iznose mišljenje da mu je knjižaru, koja je pod sekvestrom, trebalo konfiscirati _____________

Gradska komisija za utvrdjivanje ratnih zločina Broj: 36/1945

Koprivnica, 30.X.1945

Okružnoj komisiji za utvrdjivanje ratnih zločina Bjelovar

U prilogu dostavljaju se naslovu: 1) Dopis Gjure Loborec vlasnika tiskare i knjižare u Koprivnici od 22.VII.1944 kojim isti izvješćuje ustaški zakladni zavod u Zagrebu o nabavi strojeva za svota od 450.000 Kn, u 2 primjerka 2. Odluka pretsjedništva vlade N.D.H.glavnog ravnateljstva za promičbu broj 9623/44 kojom je Gjuri Loborcu odobrena pripomoć iz državnih sredstava u iznosu od 2,000.000 Kn. u 2 primjerka. Na ova dokumenta primjećuje se slijedeće: Loborec Gjuro imao je tiskaru i knjižaru u Ludbregu, koja je još za vrijeme stare Jugoslavije štampala potajno ustaški propagandni materijal, a nakon pada bivše Jugoslavije otvoreno stupila u službu okupatora i samo poduzeće uzelo naslov “ustaška knjižara i tiskara”. Prigodom oslobodjenja Ludbrega po N.O.V. na jesen 1943 Gjuro Loborec pobjegao je iz Ludbrega, a njegova je tiskara kao imovina narodnog neprijatelja konfiskovana po N.O.V. i otpremljena na drugo mjesto gdje je služila u svrhu N.O.B. Nakon pada Ludbrega i Koprivnice preselio se je Gjuro Loborec u Koprivnicu i nakanio ovdje ponovno osnovati tiskaru. Kako se iz priloženih dokumenata vidi, on je u tu svrhu primio pripomoć od N.D.H. u visini od 2,000.000 Kn. On je doista u godini 1944 osnovao u Koprivnici tiskaru koja je opet služila u ustaške propagandne svrhe, te se je u istoj štampao ustaški tjednik koji je izlazio u Koprivnici sve do oslobodjenja pod naslovom “Koprivnički Hrvat”. Po konačno oslobodjenu Koprivnice ova je tiskara stavljena po narodnim vlastima pod sekvestar a Loborec Gjuro predan je sudu. Isti je sudjen na prisilni rad i gubitak časnih prava, ali nije izrečena konfiskacija imovine, pa mu sada narodna vlast imade vratiti uredjaj tiskare. 769 O Đ. Loborcu i njegovoj sudbini tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraću, usp. Z. Despot, Vrijeme zločina. Novi prilozi za povijest koprivničke Podravine, Zagreb - Slavonski Brod, 2007., str. 306.

737

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement