Page 286

jedan slučaj nije tražena dozvola za produženje istražnog zatvora. Isto tako do sada Javni Tužioc nije bio obavješten o samim hapšenjima kako je to u “Privremenim uputstvima” predviđeno. Sve greške i nepravilnosti za sada se još uvijek rješavaju na osnovu ličnog kontakta i uvjeravanja. Javni Tužioci Okruga koji uz ostali posao vode rad i Odjeljenja OZN-e do sada su vrlo slabo o tom odjeljenju vodili računa. Tek kada bi se pokazala neka greška znali bi o njoj pisati i tražiti savjet. Iz dosadašnjeg rada Javnih Tužilaca sa Okružnim Odjeljenjima OZN-e vidi se da nije ustvari ništa učinjeno. Imademo na jednoj strani Javne Tužioce, koji su htjeli zajašiti OZN-u. Na primjer Javni Tužioc Okruga Slav. Brod htio je da imade uvid u čitav rad OZNe, puštao je na slobodu ljude za koje je OZN-a mislila da ih treba suditi i t.d. Uopće svojim odnosom prema OZN-i stvorio je nezdravu situaciju radi čega je baš ovih dana i smijenjen. Na drugoj strani osjeća se da Javni Tužioci Okruga uopće nisu imali gotovo nikakvog stvarnog, tiješnjeg kontakta sa Okružnim Odjeljenjima OZN-e. U mjesečnim izvještajima Javni Tužioci Okruga gotovo u opće nisu pisali o radu Odjeljenja OZN-e. Tek kada bi se koja greška ili nepravilan postupak poslije pokazao o tome bi pisali. Inače o stanju u zatvorima o broju uhapšenika, o trajanju istražnog zatvora uopće nisu pisali. Da bi dobio malo jasniju sliku o radu Odjeljenja OZN-e Javnih Tužioca Okruga napisao sam svima Tužiocima Okruga dopis u kojem sam tražio da opširnije izvještavaju o radu sa OZN-om, da redovno izvještavaju o zatvorima i stanju u njima, o hapšenicima i o trajanju istražnog zatvora i td. Osim toga tražio sam da se izvještaji Odjeljenja OZN-e šalju odvojeno od ostalih izvještaja. Ovo odjeljenje još uvijek imade najviše posla sa potragama za ljudima, koje je OZN-a hapsila a sada im se svaki trag zameo. Do sada je taj posao obavljao odsjek za informacije Ministarstva unutarnjih poslova. Pošto je baš ovih dana taj odsjek rasformiran, svi ti predmeti dolaze k nama, a pošto se u većini slučajeva radi o hapšenju koja je izvršila OZN-a to mi te predmete moramo i preuzimati. Kao što sam već na početku naglasio naš najvažniji zadatak jeste sada rasčišćavanje zatvora t.j. rješavanje starih slučajeva koji već u zatvorima leže preko 3. mjeseca. Smrt fašizmu – sloboda narodu ! Pomoćnik J.T.H. za Odjeljenje OZN-e ppukovnik _____________

Robić Ivo [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 421, kut. 112/ b.b. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 276.-279.

734

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement