Page 285

hapšenje znala OZN-a u Ljubljani. Kada se žena dr. Pandakovića interesirala za svoga muža kod OZN-e u Ljubljani rekli su joj da joj je muž uhapšen i otpremljen OZN-i za Hrvatsku. Kada je žena dr. Pandakovića došla u Zagreb i pitala u OZN-i Hrvatske da li može mužu nositi hranu, odbili su je i rekli da se njezin muž kod njih ne nalazi i da ga oni uopće nisu uhapsili. Na te nepravilnosti skrenuta je pažnja OZN-i Hrvatske a mišljenja sam da bi i sa strane OZN-e za Jugoslaviju trebalo na to skrenuti pažnju, jer neprijatelj nestanak bilo kojeg čovjeka bez obzira da li ga je OZN-a hapsila ili ne, pripisuje OZN-i. Osim toga to se priječi sa dobivenim uputstvima, a i narod na taj način umjesto da stiče povjerenje u OZN-u to povjerenje sve više gubi, što sve ide u prilog neprijatelja koji baš to i želi. Takva tajna hapšenja ne vode danas ničemu nego nam samo štete, a ujedno pokazuju našu slabost. Iako se rad OZN-e posve svodi u granice zakona opet se dnevno događa pokoja greška sa strana organa OZN-e. Tako je u noći između 3. i 4. o.mj. za vrijeme zabave u hotel Esplanadi i za vrijeme plesa jedan organ Ozne došao po jednu djevojku i htio je uhapsiti. Ona se je odupirala i nije htjela da ode, počela je vikati i već je dala na znanje cijeloj dvorani da je OZN-a hapsi. Organ OZN-e pozvao je stražara i silom je odvukao. Pred nekoliko dana došla su dva organa OZN-e u kuću u kojoj stanuje član našeg Vrhovnog suda dr. Zoričić762. Kod stanara i kod pazikuće interesirali su se o dr. Zoričiću, pitali ih gdje on radi, kakav je, što misle o njemu i t.d. Eto, ta dva navedena primjera pokazuju nam kakove se krupne greške još uvijek čine. Na te greške upozorili smo odjeljenje OZN-e, a u buduće tražićemo da se počinitelje takovih grešaka kazni. Početkom ovog mjeseca obišao sam zatvore OZN-e Hrvatske na Trgu N. i zatvore OZN-e za grad Zagreb u Đorđićevoj ulici i na Savskoj cesti. OZN-a Hrvatske imala je u svojim zatvorima 65 hapšenika od kojih je jedan veći dio smješten u vrlo lošim podrumskim prostorijama, koje su izgrađene za vrijeme dok je u njima Gestapo imao svoje zatvore. Jedan dio zatvorenika smješten je u stambenim prostorijama na 5 i 6 katu iste zgrade. Svi zatvori, osim onih na 5. i. 6. katu nehigijenski su uređeni i izgledaju kao prave robijašnice. Od ukupnog broja zatvorenika 12. ih je prešlo rok od 3 mjeseca, dvojica čak preko 5 mjeseci. U zatvoru ih je bilo nekoliko, koji uopće nisu bili preslušani, a nalazili su se već preko mjesec dana zatvoreni. U zatvoru je bilo i nekoliko zatvorenika, koji su prije dva do tri mjeseca preslušani, a kasnije ostavljeni i u stvari zaboravljeni. To su u glavnom slučajevi gdje nema dovoljno materijala, a hapšeni su po prijavi ili po sumnji a materijal se tek sada za njih skuplja. To skupljanje materijala gdjekada traje dosta dugo, čak po tri mjeseca pa i više. Gotovo polovina zatvorenika u OZN-i Hrvatske dopraćena je iz Okružnih odjeljenja OZN-e. To su u glavnom sve slučajevi koja Okružna odjeljenja nisu mogla rješiti zato što nisu raspolagali sa dovoljno materijala za iste. Bojeći se da ih sami puste, kako ne bi učinili grešku, Okružna odjeljenja OZN-e slala su takve predmete OZN-i Hrvatske. Jasno da ni OZN-a Hrvatske nije mogla bez ikakvog materijala da ih riješi. Zato se u glavnom i događalo da su hapšenici u zatvoru čekali po 2-3 mjeseca dok se za njih prikupe podaci. U zatvorima OZN-e za grad Zagreb stanje je slično, samo što su prostorije nešto bolje. U zatvorima Đorđićeve i Savske ceste nalazi se 235. uhapšenika. Dvojica zatvorenika nalaze se u zatvoru već preko 6. mjeseci, oko 20. ih je već prekoračilo 3. mjeseca. Ni za 762

Milovan, član Vrhovnog suda NR Hrvatske od 1945. do 1953.

733

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement