Page 272

DOSTAVLJENO: Svim federalnim jedinicama i autonomnim oblastima _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 291, 4.1, IX, 15058/45, kut. 19.

284. 1945., rujan 19. Zagreb

Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke JA donosi odluku, da se molba za pomilovanje katoličkog svećenika Stjepana Pavunića (1875.) iz Koprivnice, osuđenog na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od dvadeset godina, ne uvaži734 _____________

[...]735 VOJNI SUD VOJNE OBLASTI ZAGREBAČKE JUGOSLAVENSKE ARMIJE Sud. 462-a 1945 Primljeno: 1945 Riješeno: 19.IX.1945736 Na temelju čl. 8 Ukaza o općoj amnestiji i pomilovanju od 3. VIII 1945, a u povodu molbe osudjenog PAVUNIĆ STJEPANA za primjenu pomilovanja na njegov slučaj, sud donosi O D L U K U DA NEMA MJESTA PRIMJENI UKAZA o općoj amnestiji i pomilovanju na krivični predmet Pavunić Stjepana. Osudjeni ima protiv ove odluka pravo žalbe na Viši vojni sud putem ovoga suda u roku od 8 dan od primitka ova Odluke. O B R A Z L O Ž E N J E Budući da je molitelj bio dobrovoljni ustaša i član pavelićevog sabora tj. visoki funkcionar neprijateljskog aparata, to je valjalo odlučiti kao gore s obzirom na to što su takova lica izrijekom izuzeta od pomilovanja u smislu čl. 7 cit. Ukaza. Usp. dok. br. 126., 159., 168. i 287. Grb DF Jugoslavije. 736 Pečat. 734 735

720

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement