Page 271

1945., rujan 19. Beograd

283.

Ministarstvo prosvjete DF Jugoslavije izvješćuje Ministarstvo prosvjete FD Hrvatske, da su svim narodnim manjinama u Jugoslaviji “obezbedjena sva nacionalna prava”, te da “imaju sve manjine pravo na svoje škole”, uz napomenu da “ta prava ne važe za njemačku manjinu” _____________

MINISTARSTVO PROSVETE DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE Br. 4271 19. septembra 1945. g. Beograd MINISTARSTVU PROSVETE HRVATSKE Zagreb Odlukom AVNOJ-a od 29. novembra 1943 godine bilo je rešeno pitanje manjina. Svim narodnim manjinama u Jugoslaviji jesu obezbedjena sva nacionalna prava. Na osnovi te odluke imaju sve manjine pravo na svoje škole i to osnovne, srednje, učiteljske i stručne. Gde manjine nisu u mogućnosti da same pristupe k tome pitanju neka im pomognu prosvetne vlasti federalnih jedinica. Ta prava ne važe za njemačku manjinu. Da bi ovo Ministarstvo prosvete imalo uvid u rad manjinskih škola potrebno je: 1/ da odmah dostavite izveštaj o stanju manjinskih škola /odeljenja/ i to osnovnih, srednjih, učiteljskih za svaku manjinu; 2/ da odmah dostavite nastavni program: maternji jezik svake manjine, istoriju i zemljopis naroda kome manjina pripada i za jezik federalne jedinice u kojoj manjina živi za osnovnu, srednju i učiteljsku školu, računajući sa brojem časova predviđenim u nastavnom planu, koji važi za te škole; 3/ da izvestite koje udžbenike i za koje manjine možete sami da izradite i izdate, a koje ne možete. Koliko vam je primeraka potrebno od svih udžbenika koje ne možete sami da izrađujete; 4/ da na osnovu podataka kojim raspolažete i koje možete da prikupite date kratak istoriski pregled /statistika, dolazak u krajeve, populacija, veroispovest, stanje škola/ svake narodnosne manjine. Ovo ne važi za Sloveniju jer je to već učinila po svojoj inicijativi. Sve ovo je hitno /naročito tač. 1/, 2/ i 3/ i treba dostaviti odmah čim se što završi, nezavisno jedno od drugoga.

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU ! Pomoćnik Ministra prosvete DFJ: ...732 [v.r.] 733 M.P. 732 733

Potpis nečitak. Okrugli pečat (ćirilica): Ministarstvo prosvete DF Jugoslavije (u sredini grb DF Jugoslavije).

719

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement