Page 265

3. Konfiscirana imovina: a/ industrijska poduzeća b/ posjedi i druge nekretnine 4. Osuđena lica po njihovom socijalnom položaju: a/ industrijalci b/ zemljoradnici c/ zanatlije d/ trgovci e/ slobodne profesije f/ radnici g/ ostala zanimanja 5. Osuđena lica po njihovoj narodnosti: a/ Hrvati b/ Srbi

/…/

7 3 11 4 2 2 7 2 2 27 3

IX. SUD ZA ZAŠTITU NACIONALNE ČASTI U PETRINJI

1. Ukupni broj izrečenih presuda: 10 Od toga: a/ osuđujućih 10 2. Vrste izrečenih kazni: a/ gubitak nacionalne časti 10 b/ prisilan rad 8 c/ potpuna konfiskacija imovine 6 d/ izgon 1 3. Konfiscirana imovina: a/ industrijska poduzeća 3 b/ posjedi i druge nekretnine 3 4. Osuđena lica po njihovom socijalnom položaju: a/ industrijalci 3 b/ zemljoradnici 1 c/ trgovci 2 d/ slobodne profesije 1 e/ državni namještenici 2 f/ ostala zanimanja 1 5. Osuđena lica po njihovoj narodnosti: a/ Hrvati 10 /…/ XIV. SUD ZA ZAŠTITU NACIONALNE ČASTI U VARAŽDINU 1. Ukupni broj izrečenih presuda: Od toga: a/ osuđujućih b/ oslobađajućih 2. Vrste izrečenih kazni: a/ gubitak nacionalne časti b/ prisilan rad

60 44 16 44 32

713

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement