Page 262

281. 1945., rujan 14. Varaždin

Okružni narodni sud u Varaždinu, na prijedlog Okružne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu, donosi odluku o sekvestraciji imovine Ivana Šebreka iz Varaždinskih Toplica, protiv kojeg se vodi postupak zbog “krivičnog djela iz čl. 3 Zakona o kaznenim djelima protiv naroda i države” _____________

Kno. 17/1945. U IME NARODA! Okružni narodni sud u Varaždinu po sucu toga suda Jugović Tomislavu i tajniku Šnjarić Lauri, povodom prijedloga Okružne komisije za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu od 3. rujna 1945. broj 321/45 radi stavljanja pod privremenu upravu Uprave narodnih dobara, imovinu optuženog Šebrek Ivana iz Varaždinskih Toplica protiv kojeg se vodi postupak radi kažnjivog djela iz čl. 3 Zakona o kaznenim djelima protiv naroda i države, donio je ovo RJEŠENJE. Pod privremenu upravu nadležne Uprave narodnih dobara okružnog narodnog odbora u Varaždinu stavlja se slijedeća imovina optuženog Šebrek Ivana iz Varaždinskih Toplica i to do I/. Pokretnina: 1) jednu kravu, 2) jedno svinjče, 3) lagve u sadržini od 500 litara, glede kojih je imenovani samovlasnik, a od II/. Nekretnina: 1) 1 1/2 rali zemljišta, glede kojih je isti samovlasnik, 2) kuća i gospodarske zgrade, zidana crijepom pokrita, glede kojih je imenovani suvlasnik u polovici. RAZLOZI: Okružna komisija za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu svojim dopisom od 3. rujna 1945. broj 321/45 predložila je, da se odredi privremena uprava nad imovinom optuženog Šebrek Ivana iz Varaždinskih Toplica, budući se protiv istog vodi kazneni postupak radi krivičnog djela iz čl. 3 Zakona o kaznenim djelima protiv naroda i države. Kako postoji opasnost od otudjenja, opterećenja, oštećenja ili umanjenja vrednosti imovine, koja je u pitanju, a koja imovina može doći povodom donošenja presude po ovom sudu pod udar konfiskacije, to je u cilju osiguranja dotične imovine i zaštite javnih interesa trebalo je riješiti kao gore u smislu čl. 12 Zakona o konfiskaciji. Obava ovog uredovanja povjerava se kotarskom narodnom sudu u Novom Marofu s uputom na čl. 6 Zakon o konfiskaciji.

710

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement