Page 257

276. 1945., rujan 11. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je katolički svećenik Mirko Didović (1886.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine714 _____________

[...]715 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 11. IX. 1945. Zemalj. upravi nar. dobara

Zagreb

Presudom ovog suda broj 422/45. od 11.VII.1945. g. presudjen je Didović Mirko Franje i Marije r. Parica, rodjen 16.XII.1886. u Žmanu, kot. Preko, zavičajan i nastanjen u Zagrebu-Heinzelova 2a, umirovljeni svećenik, Hrvat, rkt. zbog djela narodnog neprijatelja na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak gradjanskih i političkih prava i konfiskaciju imovine u smislu čl. 6. Zakona o konfiskaciji. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak. / Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.716 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

714 O sudbini don M. Didovića, usp. A. Baković, Hrvatski martirologij XX. stoljeća: Svećenici mučenici Crkve u Hrvata, Zagreb, 2008., str. 164. 715 Grb DF Jugoslavije. 716 Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

705

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement