Page 256

275. 1945., rujan 10. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je student Marijan Zuvić (1921.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 28. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju imovine _____________

[...]712 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 10. IX. 1945. Zemaljskoj upravi narodnih dobara Zagreb Presudom ovog suda broj 1234/45. od 28.VII.1945. presudjen je ZUVIĆ MARIJAN sin Jakoba i Marije rod. Švih, rodjen 11. I. 1921. u Čazmi, zavičajan i stanuje u Zgb. Livadićeva 21. student medicine, neoženjen, Hrvat rkt. vjere. zbog djela narodnih neprijatelja na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih gradjanskih prava i konfiskacijom imovine. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak. ._. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.713 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

712 713

704

Grb DF Jugoslavije. Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement