Page 253

272. 1945., rujan 10. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je novinar Ivan Maronić iz Zagreba, zbog “aktivnog ustaštva i služenja neprijatelju” osuđen 17. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih prava i konfiskaciju imovine _____________

[...]705 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 10-IX. 1945 Zemalj. upravi narodnih dobara Zagreb Presudom ovog suda broj 699/45. od 17-VII-1945 presudjen je Maronić Ivan, Martina i Magdalene r. Marković, rodj. 5-XI-[...]706 zbog djela aktivnog ustaštva i služenja neprijatelju na kaznu smrt streljanjem, trajan gubitak gradjanske časti i konfiskaciju njegove imovine u smislu čl. 6. Z. o k. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak. ./. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.707 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

Grb DF Jugoslavije. Nečitko. 707 Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije). 705 706

701

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement