Page 252

271. 1945., rujan 10. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je katolički svećenik Antun Đurić (1912.) iz Nove Kapele, kao “narodni neprijatelj” osuđen 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine702 _____________

[...]703 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 10-IX-1945 Zemalj. upravi nar. dobara Zagreb Presudom ovog suda broj 450/45. od 11-VII.1945. presudjen je Djurić Antun, sin Nikole i Terezije r. Lasović, rodj. 3-III-1912 u Vrbovi, Staro Petrovo selo, Nova Gradiška, zavičajan isto, stanuje u Novoj Kapeli, upravitelj župe, pop, neoženjen, Hrvat rkt. uhapšen 28-V-[1945.] zbog djela narodnog neprijatelja na kaznu smrt streljanjem trajan gubitak gradjanske časti i konfiskaciju njegove imovine u smislu čl. 6. Z. o k. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak pokućstvo i stoku u Novoj Kapeli Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.704 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

702 O sudbini vlč. A. Đurića, usp. S. Kožul, Martirologij Crkve zagrebačke. Spomenica žrtvama ljubavi Zagrebačke nadbiskupije, Zagreb, 1998., str. 57.-59.; A. Baković, Hrvatski martirologij XX. stoljeća: Svećenici - mučenici Crkve u Hrvata, Zagreb, 2008., str. 185.-187. 703 Grb DF Jugoslavije. 704 Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

700

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement