Page 237

256. 1945., rujan 7. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je učitelj Ivan Karlović (1910.) iz Korčule, kao “narodni neprijatelj” osuđen 13. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak svih politički i pojedinih građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine _____________

[...]667 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 7. IX. 1945 g. Zemaljskoj upravi narodnih dobara Zagreb Presudom ovog suda broj 434-II/45. od 13.VII.1945. g. presudjen je Karlović Ivan sin pok. Antuna i Marije Lazimbad, rodj. 14.VI.1910 g. u Korčuli gdje je i zavičajan, učitelj po zanimanju, sa stanom Mokrićka 2. zbog djela narodni neprijatelj na kaznu smrti streljanjem trajan gubitak svih politićkih i pojedinih gradjanskih prava osim roditeljskih i konfiskaciju imovine. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak / Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.668 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

667 668

Grb DF Jugoslavije. Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

685

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement