Page 233

254. 1945., rujan 7. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljski upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ivan Henneberg (1875.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 16. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine662 _____________

[...]663 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 7.IX. 1945 g.

Zemaljskoj upravi narod. dobara za Hrvatsku Zagreb

Presudom ovog suda broj 470-II/45. od 16.VII.1945. presudjen je Heneberg Ivan sin Josipa i Marije rod. Lovrić, rodj. 30.VI.1875 u Grazu, zavićajan u Zagrebu, sa stanom Sinkovićeva 6. zbog djela narodni neprijatelj na kaznu smrti streljanjem trajan gubitak svih politićkih i pojedinih gradjanskih prava osim roditeljskih i konfiskaciju imovine. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak. ./. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.664 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GNO – Upravni odjel, kut. 1.

Usp. dok. br. 190. Grb DF Jugoslavije. 664 Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije). 662 663

681

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement