Page 232

253. 1945., rujan 7. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Križevcima, da je katolički svećenik Valent Bocak (1913.) iz Križevaca, zbog “masovnog hapšenja i ubijanja” osuđen 9. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine659 _____________

[...]660 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 7. IX. 1945. g. Zemaljskoj upravi narodnih dobara

KRIŽEVCI

Presudom ovog suda broj 347/45. od 9.VII.1945. g. presudjen je Bocak Valent sin Stjepana i Barbare r. Čelovec r. 4.II.1913 g. u Prikraju, opć. i kot. Križevci, zavičajan u Križevcima, Župni Dvori Križevci, svečenik, rkt. Hrvat neoženjen, zbog djela masovnog hapšenja i ubijanja na kaznu smrt streljanjem trajan gubitak gradjanskih časti i konfiskaciju imov. u vezi čl. 6. Zakona [o] konfiskaciji. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak / / Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.661 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

Usp. dok. br. 142. Grb DF Jugoslavije. 661 Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije). 659 660

680

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement