Page 224

247. 1945., rujan 6. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je akademski slikar Josip Horvat (1904.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 2. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava te konfiskaciju imovine _____________

[...]644 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 6. IX. 1945 g. Zemaljskoj upravi narodnih dobara

Zagreb

Presudom ovog suda broj 160-II/45. od 2.VI.1945. g. presudjen je Horvat Josip sin Dragutina rodj. 18.II.1904 g. u Ćakovcu nastanjen u Zagrebu, Deželićeva 55. dvorišna zgrada II kat., akademski slikar. zbog djela narodni neprijatelj na kaznu smrti strijeljanjem trajan gubitak svih politićkih i pojedinih gradjanskih prava osim roditeljskih i konfiskaciju imovine. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak ./. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.645 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

644 645

672

Grb DF Jugoslavije. Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement