Page 223

246. 1945., rujan 6. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Đakovu, da je pravoslavni svećenik Miroslav Federer (1913.) iz Zagreba, zbog “ratnog zločinstva” osuđen 13. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine _____________

[...]642 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 6. IX. 1945 Zemaljskoj upravi narodnih dobara

DJAKOVO

Presudom ovog suda broj 505I/45. od 13.VII.1945. presudjen je Federer Miroslav, sin pok. Mate i Marije r. Vrhovec, rodjen 5.XI.1913 u Varaždinu, nastanjen u Zagrebu, Medvedgradska 70, svećenik pravoslavne crkve. zbog djela ratnog zločinstva na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak gradjanske časti i konfiskaciju imovine u skladu sa čl. 6. Zakona o Konfiskaciji. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak ./. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.643 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

642 643

Grb DF Jugoslavije. Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

671

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement