Page 219

243. 1945., rujan 6. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je student Petar Božić (1923.) iz Zagreba, kao “ratni zločinac” osuđen 17. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak građanskih prava i konfiskaciju imovine _____________

[...]635 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 6.IX. 1945. Zemaljaljskoj upravi narod. dobara Zagreb Presudom ovog suda broj 302/II/45. od 17.VI.1945. presudjen je BOŽIĆ PETAR, rodjen 1923 g. u Svinjarevcu, kotar Vukovar, student, sa stanom u Zgb. Tomašićeva ul. 9. zbog djela ratnog zločinca na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak gradjanskih prava i konfiskacijom imovine. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak. .-. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.636 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

635 636

Grb DF Jugoslavije. Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

667

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement