Page 218

242. 1945., rujan 5. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Bogumil Roter (1908.) kao “narodni neprijatelj” osuđen 30. svibnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine _____________

[...]633 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 5. IX. 1945 g. Zem. upravi narodnih dobara Zagreb Presudom ovog suda broj 120/45. od 30.V.1945 g. presudjen je Roter Bogumil sin Josipa i Andjele r. Ćiter, rodj. 23.X.1908 g. u Novom Mjestu, zavičajan u Hvaru sinjski vojni okrug, djak u gradjanstvu. zbog djela narodni neprijatelj na kaznu smrti streljanjem trajan gubitak svih političkih i pojedinih gradjanskih pravaosim roditeljskih i konfiskaciju imovine. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak / Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.634 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

633 634

666

Grb DF Jugoslavije. Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement