Page 217

241. 1945., rujan 5. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje obitelj Kniewald iz Zagreba, da je Hinko Kniewald (1912.) “zbog djela narodni neprijatelj” osuđen 31. svibnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine _____________

[...]631 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 5.IX. 1945. g. Obitelji

Kniwald Hinka

Presudom ovog suda broj 126./45. od 31.V.1945. g. presudjen je Kniwald Hinko, rodj. 24.I.1912. g. u Grazu /Austrija/ zavičajan u Zagrebu, sa stanom u Pavletićevoj ul. 6. zbog djela narodni neprijatelj na kaznu smrti streljanjem trajan gubitak svih političkih i pojedinih gradjanskih prava osim roditeljskih i konfiskaciju imovine. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak / Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.632 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Ž. Žanko, N. Šolić i sur., Jazovka, Zagreb, 1990., str. 120.

631 632

Grb DF Jugoslavije. Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

665

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement