Page 214

238. 1945., rujan 4. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je kućanica i primalja Anka Peris (1884.) iz Zagreba, zbog “ratnog zločinstva” osuđena 7. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine _____________

[...]625 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 4. IX. 1945. Zemalj. upr. nar. dob.

Jastrebarsko

Presudom ovog suda broj 239/45. od 7.VII.1945. presudjen je Peris Anka Stjepana Lončara i Franjice r. Vorih, r. 4.VIII.1884.g. u Krap. Toplicama, kot. Pregrada, zav. u Jastrebarskom, Hrvatica rkt. kučanica, dipl. primalja, udata, bez djece. nastanjena u Zagrebu, Mesićeva 36. zbog djela ratnog zločinstva na kaznu smrti streljanjem trajan gubitak gradjanske časti i konfiskaciju njegove imovine u sm. čl. 6. Z.o.ko. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak U zajednici kuču sa mužem u Mesičevoj ul. br. 36. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.626 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

625 626

662

Grb DF Jugoslavije. Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement