Page 210

235. 1945., rujan 4. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ivan Bong (1897.) iz Zagreba, zbog “ratnog zločinstva” osuđen 9. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih prava i konfiskaciju imovine _____________

[...]618 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 4. IX. 1945. Zemalj. upr. nar. dob.

Zagreb

Presudom ovog suda broj 186/45. od 9.VII.1945. presudjen je Bong Ivan /otac i majka nepoznati/ rodj. 1897.g. negdje u provinciji Himalaja, zavičajan i nastanjen u Zagrebu, Usorska 52. magaziner kod “Kasner i Oeler” slikar i kipar, oženjen, Nijemac rkt. zbog djela ranog zločinstva na kaznu smrti streljanjem trajan gubitak gradjanske časti i konfiskaciju imovine u sm. Čl. 6. Z.o.ko. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak ./. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.619 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

618 619

658

Grb DF Jugoslavije. Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement