Page 209

16. Torba kožnata za spise 17. ženske haljine 4 para i 2 para muških cipela. 18. Sapuna 2 kg. Ovo stanje je utvrdjeno nakon povraćaja imovine pravnom vlasniku od strane ove uprave, pošto je oštećeni pušten ispod istrage i na slobodu kao nevin.615 Odredjeni staratelj izjavljuje da je prigodom njegove intervencije sa njime grubo postupano od strane vojnih organa i da je naišao na nerazumijevanje i kod organ na položajima. O prednjem ova uprava izvještava Javnog tužioca ovog okruga Generalštab federalne Hrvatske pa moli za intervenciju da se sve ove stvari vrate na licu mjesta na teret krivca, odnosno da se izvjesti od strane štaba 51 divizije na koji se način misli državi nadoknaditi pričinjena šteta, jer ove stvari država imenovanom duguje. Komanda XVII udarne brigade u Varaždinu pak se umoljava da ovo traženje proslijedi komandantu 51 divizije na dalji rad. Ovo molimo smatrati veoma žurnim. Umoljavaju se mjerodavne vojne vlasti da ovakve postupke zabrane jer bacaju ružno svjetlo na narod i kod istog stvaraju neraspoloženje. SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU.Osim toga na znanje: 1. Javnom tužiocu 2. Pravnom odsjeku ove uprave.

M.P.616 _____________

U p r a v n i k: ...617 [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0652, 3/62.

Usp. dok. br. 132. Okrugli pečat: Okružna uprava narodnih dobara Varaždin (u sredini zvijezda petokraka). 617 Potpis nečitak. 615 616

657

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement