Page 208

234. 1945., rujan 4. Varaždin

OUND Varaždin izvješćuje Komandu XVII. udarne brigade u Varaždinu, da je iz stana ing. Vladimira Damaške u Varaždinu, dok je bio u pritvoru, Štab 51. divizije “nasilno” odnio pojedine stvari, koje se moraju vratiti vlasniku koji je “pušten ispod istrage i na slobodu kao nevin”, te mole “mjerodavne vojne vlasti da ovakve postupke zabrane jer bacaju ružno svjetlo na narod i kod istog stvaraju neraspoloženje” _____________

OKRUŽNA UPRAVA NARODNIH DOBARA kod Okružnog N.O.-a Varaždin /Odsjek za kontrolu/ Broj: 2162 -1945.

U Varaždinu, dne 4.IX.1945.

Predmet: Prijava prisilno otudjenih stvari od strane vojske.

KOMANDI XVII. UDARNE BRIGADE Varaždin

Prilikom prolaska štaba LI. /51/ divizije štab divizije ušao je u stan Ing. Damaško Vladimira u Varaždinu Svilarska ulica kbr. 4 dok je bio lišen slobode te je nasilno i pored intervencije privremenog državnog upravitelja odnijeto po spomenutom štabu slijedeća roba vlastništvo ing. Damaške i to: 1. muški šešir jedan, 2. kratki hubertus jedan, 3. kofer sa unutra 7 muških gaćica, 7 muških košulja, jedno odijelo, 1 plahta i 1 ženska haljina. 4. pletene flaše prazne tri, 5. Svinjske masti 40 kg. 6. Sanduk sa kompletnim mehaničkim alatom 1 komad, 7. Kodak kino aparat 1 kom. 8. Fotografski aparat 1 kom. 9. Vina 130 litara sa 2 bačve, 10. Radio-aparat 1 kom. 11. Sav pribor za jelo srebrni /beštek/, 12. Divan 1 kom. 13. Plahti 7 i 5 raznih ženskih haljina, 14. Muška ručna ura 1 kom. 15. Tepih 1 kom.

656

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement