Page 205

231. 1945., rujan 1. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Našicama, da je učiteljica Anica Zbornik (1894.) iz Zagreba, zbog “ratnog zločinstva” osuđena 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine607 _____________

[...]608 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 1. IX. 1945. Zemalj. upr. nar. dob.

NAŠICE

Presudom ovog suda broj 290./45. od 29.VI.1945. presudjen je ZBORNIK ANICA pok. Ivana i pok. Marije, r. Reich, rkt. Hrvatica rodj. 14. VII.1894.g. u Našicama, nastanjena u Zagrebu Primorska II br. 1. učiteljica zabavišta udova bez djece, zbog djela ratnog zločinstva na kaznu smrti streljanjem trajan gubitak gradjanske časti i konfiskaciju njezine imovine u smislu čl. 6. Zakona o konfiskaciji. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak ./. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.609 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

Usp. dok. br. 131. Grb DF Jugoslavije. 609 Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije). 607 608

653

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement