Page 199

226. 1945., rujan 1. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Šibeniku, da je katolički svećenik Ivan Guberina (1897.) iz Šibenika588, zbog “ratnog zločinstva” osuđen 29. lipnja 1945. na kaznu smrti vješanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine589 _____________ [...]590 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 1. IX. 1945.g. Zemalj. upr. nar. dob.

Šibenik

Presudom ovog suda broj 290/45. od 29.VI.1945. presudjen je Guberina Ivan, Petra i Dume r. Bujas r 14.XI.1897.g. u Šibeniku, svečenik. zbog djela ratnog zločinstva na kaznu smrti vješanjem trajan gubitak gradjanske časti i konfiskaciju njegove imovine u sm. čl. 6. Z. o ko. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak ./. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.591 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

588 O sudbini don I. Guberine, usp. A. Baković, Hrvatski martirologij XX. stoljeća: Svećenici - mučenici Crkve u Hrvata, Zagreb, 2008., str. 79.-80. 589 Usp. dok. br. 131. 590 Grb DF Jugoslavije. 591 Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

647

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement