Page 198

225. 1945., rujan 1. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Zora Grbac (1926.) iz Zagreba, zbog “ratnog zločinstva” osuđena 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine585 _____________

[...]586 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 1.IX. 1945 g. Zemaljalj. upr. nar. dob.

Zagreb

Presudom ovog suda broj 290/45. od 29.VI.1945. presudjen je Grbac Zora Josipa i pok. Ivanke r. Krizmanić r. 4.V.1926.g. [u] Zagrebu zav. i nastanjena u Zagrebu Draškovićeva br. 21. Hrvatica rkt. zbog djela ratnog zločinstva na kaznu smrti streljanjem trajan gubitak gradjanske časti i konfiskaciju njezine imovine u sm. Čl. 6. Z. o ko.. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak. ./. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.587 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GNO – Upravni odjel, kut. 1.

Usp. dok. br. 131. Grb DF Jugoslavije. 587 Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije). 585 586

646

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement