Page 195

222. 1945., rujan 1. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je nastavnik građanske škole u Zagrebu Stjepan August (1897.), zbog “ratnog zločinstva” osuđen 25. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine _____________

[...]577 VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 1. IX. 1945. Zemalj. upr. nar. dob.

Z a g r e b.

Presudom ovog suda broj 195./45. od 25.VI.1945. presudjen je August Stjepan, pok. Josipa i pok. Jelisave r. Wagner, rodj. 6.IV 1897.g u Kutjevu, kot. Požega, zavičajan u Zagrebu, nastanjen u Zagrebu, Radićevo Šetalište br. 4. nastavnik gradjanske škole, oženjen, otac dvoje djece. zbog djela ratnog zločinstva na kaznu smrti streljanjem trajan gubitak gradjanske časti i konfiskaciju njegove imovine u sm. čl. 6. Z.o.k. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak Kuču u Radičevo Šetalište br. 4. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.578 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND

577 578

Grb DF Jugoslavije. Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

643

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement