Page 189

218. 1945., kolovoz 30. Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Biškupcu (Varaždin), da je ustaški pukovnik Mijo Bzik (1907.) iz Zagreba zbog “ratnog zločinstva” osuđen 20. lipnja 1945. na kaznu smrti vješanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine568 _____________

VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA dana 30. VIII. 1945. Zemalj. Upravi Narod. dobara

B i š k u p e c /Varaždin/

Presudom ovog suda broj 150/45. od 20-VI-1945 presudjen je BZIK Marko Mije569 i pok. Ane r. Levandić, rodj. 13-IX-1907 u Mučnoj Rijeki, opč. Sokolovac, kot. Koprivnica, zavič. Biškupec, sa stanom u Zagrebu Kraljice Marije 2 II. kat. ustaški pukovnik, neoženjen, Hrvat, rkt. zbog djela ratnog zločinstva na kaznu smrti vješanjem, trajan gubitak gradjanske [časti] i konfiskaciju njegove imovine u smislu čl. 6. Z. o ko. Ova je presuda izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje slijedeći imetak Namještaj od 2 sobe u vrednosti 15 hiljada dinara. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! M.P.570 _____________

Pretsjednik, kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0037, GUND Z. Despot, Vrijeme zločina. Novi prilozi za povijest koprivničke Podravine, Zagreb - Slavonski Brod, 2007., str. 339. 568 Usp. Osudjeni ustaški krvnici, Vjesnik, Zagreb, 27. lipnja 1945., str. 3. Tek godinu dana kasnije, 8. travnja 1946., M. Bzik je i službenim sudskim postupkom proglašen ratnim zločincem. Usp. HDA, Zagreb, 306, 9030.; Z. Despot, Vrijeme zločina. Novi prilozi za povijest koprivničke Podravine, Zagreb - Slavonski Brod, 2007., str. 301.-305. 569 Ispravno bi bilo: Bzik Mijo Marka. 570 Okrugli pečat: Vojni sud Komande Grada Zagreba (u sredini grb DF Jugoslavije).

637

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement