Page 186

216. 1945., kolovoz 29. Zagreb

OZN-a za Zagreb, Odsjek kvartova, dostavlja Opunomoćeništvu OZN-e III. za Zagreb popis deset “problematičnih” građana kojima je zabranjeno glasovanje, te napominje da za ostale za koje su tražili podatke, provjeru obave sami i donesu odluku _____________

ODJELJENJE ZAŠTITE NARODA ZA ZAGREB ODSJEK KVARTOVA Br. Služ. dne 29.VIII.45. OPUNOMOĆSTVU OZN-e ZA ZAGREB III. U vezi Vašeg dopisa br. 153. od 22.VIII. i spiska problematičnih glasaća, zabranjeno je glasanje slijedećima: Rukavina Vera, činovnica, Ivkančeva 25 Rukavina Dragica, kućanica, “ Milković Mile, želj. zvaničnik, Petrova 60. Kovačević Ivan, bravar, Kraljevićeva 3. Klarić Franjo, drž. namještenik, Hrastik 17. Vukelić Marija, kućanica, Bukovačka 15. Štolcer Ivan, ravnatelj, Badovinčeva 16. Petroci Nikola, red. stražar, Kozjak 11. Petroci Terezija, tvor. radnica, Kozjak 11. Fizir Rudolf, inžinjer, III. Barut. ogranak 23. Ostale provjerite sami i odlučite. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1549, III – 28/288.

634

Za otsjek:

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement